Algemene voorwaarden

Als klant van ’t Schoon Servies ga je akkoord met onze voorwaarden van zodra je een reservering maakt, of iets bestelt bij ons.

1. De offerte

1.1 Een offerte is wederzijds vrijblijvend.

1.2 Alles wat niet nadrukkelijk vermeld wordt in de offerte is niet in de prijs inbegrepen.

1.3 Nadat je je offerteaanvraag doorgestuurd hebt, wordt er door ons gecontroleerd of alle artikelen beschikbaar zijn op de door u gekozen datum. Nadien wordt u een offerte ter bevestiging opgestuurd. Deze offerte dient door u goedgekeurd te worden.

1.4 Een offerte heeft een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte.

1.5 Zolang de klant niet schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte, kan deze door ’t Schoon Servies ten allen tijde worden herzien.

1.6 Het akkoord gaan met de offerte kan zowel schriftelijk als via mail gebeuren. Het akkoord gaan met de offerte impliceert ook het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Huurperiode en gebruik

2.1 De huur gaat in op het moment dat de huurder of zijn gemachtigde, de goederen komt ophalen of de goederen door ’t Schoon Servies worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. De goederen worden verhuurd onder de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze overeenkomst.

2.2 De verhuurperiode bedraagt steeds 4 dagen. Een langere verhuurperiode dient steeds vooraf schriftelijk overeengekomen te worden, de huurprijs zal desgevallend ook wijzigen. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

2.3 De goederen blijven steeds eigendom van ’t Schoon Servies.

3. Ophaling, levering en retour

3.1 Alle gehuurde goederen kunnen bij ons opgehaald en teruggebracht worden. Ophalen en terugbrengen gebeurt steeds op afspraak. We hebben geen vaste openingsuren. Aangezien het om fragiele producten gaat, staan we vervoer in een open aanhangwagen niet toe. Vervoer door de huurder is steeds op zijn risico.

3.2 Levering van de gehuurde goederen is mogelijk. De levering gebeurt op een onderling afgesproken moment.

3.3 ’t Schoon Servies kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van goederen.

3.4 Indien het transport door ’t Schoon Servies gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal de verhuurder ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transportkosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Bij levering en afhaling is er een 1⁄2 uur wachttijd voorzien. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend.

3.5 De bezorgkosten bedragen €0,35 per km voor bezorgen, terugrijden, ophalen en terugrijden. Deze kosten berekenen we aan de hand van Google routeplanner o.b.v. de afstand van Everbeek naar uw adres. Eventuele parkeerkosten op uw locatie worden aan u doorgerekend. Administratiekosten: € 6.00 excl. btw indien netto huur lager dan € 50.00.

3.6 De huurder hoeft de goederen niet af te wassen. Enkel vragen wij om het serviesgoed, glaswerk en/of bestek te ontdoen van álle etensresten (veegschoon). De transportkratten blijven ter plaatse en alle goederen worden na gebruik terug in de kratten geplaatst zoals op het moment van levering.

3.7 ndien de goederen met overmatige etensresten bij ons terugkomen, kunnen wij besluiten tot het heffen van een extra huurkost van 30% van de totaalfactuur (exclusief waarborg) voor het meerwerk dat dit voor ons met zich meebrengt.

4. Huurdersovereenkomst

4.1  De huurder zorgt ervoor dat de goederen veilig bewaard en gebruikt worden.

4.2  Voor het serviesgoed, het glaswerk en het bestek gelden volgende gebruiksvoorschriften: deze mogen nooit in een vaatwasmachine, oven of microgolfoven geplaatst worden. Deze goederen zijn hier niet tegen bestand. Wij zorgen voor de reiniging van de goederen.

4.3  De huurder leent de goederen niet uit of verhuurt ze aan een derde partij.

4.4  De huurder zorgt ervoor dat de goederen in dezelfde staat geretourneerd worden als dat ze geleverd zijn.

4.5  Bij ophaling van de goederen dient alles klaar te staan, correct verzameld en gestapeld.

4.6  De huurder wordt geacht direct bij ontvangst van de goederen deze te controleren op gebreken en/of onvolledigheden. Indien er schade, tekorten of gebreken worden vastgesteld, dan dient de klant onmiddellijk ‘t Schoon Servies te verwittigen. Latere meldingen van gebreken zullen niet meer aanvaard worden. Hou er echter rekening mee dat het gaat om oude en gebruikte serviezen en dat vergulde randjes en decoratie door de jaren heen wat versleten kunnen zijn.

4.7  De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode.

4.8  Indien bij teruggave van de goederen deze onvolledig of stuk blijken te zijn, zal dit verrekend worden in de borg.

5. Waarborg, voorschot en betalingscondities

5.1 de goederen worden aan u verhuurd voor de afgesproken verhuurperiode.

5.2 Na akkoord van de offerte ontvang je een factuur van 30% (voorschot) van het totale bedrag. Na ontvangst van het voorschot is je bestelling bevestigd. Het voorschot wordt als borg in rekening gebracht. Dit wordt binnen een week teruggestort wanneer de producten volledig en onbeschadigd zijn geretourneerd. Het totale orderbedrag dient een week vooraf voldaan te zijn. Er vindt geen levering van de goederen plaats indien het totale orderbedrag niet overgemaakt is op de rekening van ’t Schoon Servies.

6. Wettelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verwonding aan u of enige derde partij. Het huren van de goederen zijn enkel voor de verantwoordelijkheid van de huurder.

7. Voorwaarden en condities

7.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden.

7.2 De huurder kan zijn bestelling annuleren. Voor late annuleringen kan ’t Schoon Servies een vergoeding vragen volgens volgende criteria:

  • Annulering binnen 1 maand voor de afgesproken verhuurperiode: 20% van het verhuurbedrag.
  • Annulering binnen 14 dagen voor de afgesproken verhuurperiode: 50% van het verhuurbedrag.
  • Annulering binnen 1 week voor de afgesproken verhuurperiode: 80% van het verhuurbedrag.

7.3 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

7.4 Alle geschillen omtrent de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Gent.